gemeenteraad

Gemeenteraad juli 2014

Agenda:

Politie 

Punt 1 : bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke 
verkeersmaatregelen 
 
Punt 2 : vaststellen van het algemeen politiereglement – wijzigingen 
 

Financiën 

Punt 3 : vaststellen van de jaarrekening – dienstjaar 2013 
 
Punt 4 : goedkeuring opstarten onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor 
Abonneren op RSS - gemeenteraad