Protest tegen inspiratieloze en ondemocratische meerderheid.

PERSBERICHT
De gemeenteraadsleden van Open Vld en Affligem.nu hebben voor één keer geen vragen gesteld na de maandelijkse gemeenteraad van Affligem.
‘Daarmee protesteren we tegen de inhoudsloze gemeenteraden die de meerderheid ons nu al twee en een half jaar voorschotelt’, zegt Tim Herzeel (Open Vld). ‘Verder dan postjes verdelen in intercommunales en akte nemen van verkeersbesluiten gaat het vaak niet. 
 
‘Een grondig debat over de Affligemse mobiliteit komt er niet, dat vele van onze straten dichtslibben deert de meerderheid niet. Er is geen enkel bezwaar dat er een nieuwe woonwijk komt op de voormalige Astraform-site. Maar een langetermijnsvisie over de grote impact op de mobiliteit van 86 extra woningen in Essene ontbreekt. Dan lees ik tussen de lijnen meer dan ooit de vervaldatum van de huidige meerderheid. Het gebrek aan langetermijnsvisie in verschillende domeinen drijft onze gemeente in een stand-still.’
 
In april waren we op 6 minuten door de officiële agenda. Dan volgde een vol uur vragen van de verschillende oppositiefracties. We hebben via vergadering de fractieleiders gevraagd meer inhoud te brengen door elke gemeenteraad één schepen zijn plannen voor te stellen, maar daar wil de meerderheid niet van weten.’
 
‘Het is tekenend voor het inspiratieloze beleid van deze meerderheid,’ vervolgt Tim t’Kint (Affligem.nu). ‘De meest in het oog springende dossiers, zoals de Nieuwe Kassei, de Dokkenstraat, het eeuwige rusthuisverhaal en het ruimen van grachten in Teralfene, zijn al in de vorige bestuursperiode op de rails gezet. Alleen de overstap naar Ilva komt op het conto van de huidige ploeg. Op zich een verdienstelijk plan dat vervuilers meer doet betalen, maar wel begeleid door een op zijn zachtst gezegd ongelukkige communicatie en met een bestraffing van wie al jaren zuinig geweest is op zakken en stickers.’
 
‘Inspiratieloos en niet geweldig democratisch’, volgens Stijn Stassijns (Affligem.nu). ‘De gemeenteraad wordt zo goed als overbodig gemaakt door zo veel mogelijk beslissingen te delegeren naar schepencollege, waar uiteraard alleen leden van de meerderheid rond de tafel zitten.  Daarnaast wordt ook de bevolking amper betrokken bij het beleid. Kijk maar naar de beslissing om in Essene 86 woningen te laten bouwen. Geen enkele betrokkenheid van de buren, die enkel kunnen vaststellen dat de plannen al getekend zijn. Wie een beetje belang hecht aan democratie en participatie, betrekt zijn burgers van in de eerste fase in een project met dergelijke impact. De burgemeester, die bevoegd is voor ruimtelijke ordening, zal wellicht wijzen naar de Gecoro als democratische adviesraad. Met alle respect: de helft van de leden van de Gecoro zijn zeer nauw betrokken bij zijn partij. Bovendien worden ze niet altijd even correct geïnformeerd. Het protest tegen de plannen rond Astravorm werd in de Gecoro voorgesteld als een actie van 2 mensen die alle anderen verplicht hebben om mee te tekenen. Een week later stonden er 100 op de foto in de krant. Dat zegt genoeg,’ aldus nog Stassijns.

 

 

 


 
Voor meer informatie kan u terecht bij de Cel Communicatie (communicatie@openvldaffligem.be of Karen Casteels - Walter Callebaut -  Walter Swaenepoel +32 477 599981), fractieleider Tim Herzeel (tim@notch.be of +32 478 425299) of voorzitter Guy De Vis (voorzitter@openvldaffligem.be of +32 53 667623).