Onze geschiedenis

Nationaal

Open Vld is een liberale democratische partij die resoluut kiest voor een open samenleving. Een samenleving waarin elke persoon zo veel mogelijk kansen krijgt om zijn of haar leven uit te bouwen. Niet om zichzelf ten koste van anderen te realiseren, maar om op een vrije en verantwoordelijke manier bij te dragen tot een open samenleving.

De afgelopen twee decennia speelden de Vlaamse liberalen een sleutelrol in de Vlaamse en Belgische politiek. Met de oprichting van de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) in 1992 zetten de Vlaamse liberalen de politieke vernieuwing in Vlaanderen op de rails. Tien jaar later werd het VLD-manifest geactualiseerd in de Novemberverklaring van 2002.

In 2007 stapten VLD en kartelpartner Vivant gezamenlijk onder de nieuwe naam 'Open Vld' naar de stembusslag. Open Vld kiest resoluut voor een open samenleving die uitdagingen aangaat, vernieuwt en met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Meer info over Open VLD vindt u op www.openvld.be.

Lokaal

De lokale afdeling van wat toen nog de PVV was, ontstond bij de fusie van de gemeenten in de jaren ’70. We volgden de nationale overgang naar VLD en later Open Vld.

De partij speelde van meet af aan een doorslaggevende rol in Affligem. We waren gedurende meer dan 30 jaar in de meerderheid, waardoor we onze stempel op zowat alle belangrijke sociale en politieke beslissingen konden drukken.

Ondanks een verkiezingsoverwinning in 2006 voert onze partij sinds 2007 oppositie, nadat vijf VLD-verkozenen beslisten een coalitie te vormen met de meerderheid in ruil voor bestuursfuncties.

In 2012 stapte Open VLD Affligem met een vernieuwde ploeg naar de kiezer. Deze legislatuur zal de partij met zes zetels op een positieve manier constructieve oppositie voeren. We zetten hierbij in op de belangen van onze inwoners en goed bestuur.

Wil u ook meewerken aan de toekomst van Affligem? Vul dan snel het formulier in om lid te worden of woon vrijblijvend een van onze vergaderingen bij.