Jeugd

Jeugd

Investeren in onze jeugd is investeren in de teokomst. Het beleid moet hen daarin ondersteunen en kansen scheppen voor individuele ontplooiing, maatschappelijke deelname en medeverantwoordelijkheid. 

Inspraak en participatie

Het jeugdbeleid moet luisteren naar de stem van onze Affligemse jongeren. Zij weten best waar ze voor staan, wat ze willen, wat hun uitdagingen zijn. Daarom pleit Open Vld voor inspraak die verder gaat dan de jeugdraad en hun stem ook in andere beleidsdomeinen een plaats te geven. Bovendien moeten we rekening houden met het feit dat de jongeren geen homogene groep vormen. Een modern jeugdbeleid speelt in op de vraag, zonder zelf een eigen aanbod aan de kinderen en jongeren op te dringen. 

Een jeugddienst op maat van... de jeugd

De jeugddienst is voor Open Vld de spil van het jeugdbeleid. Zij ondersteunt het gemeentebestuur bij haar jeugdbeleid, zet initiatieven voor meer inspraak van de jongeren zelf op, organiseert laagdrempelige vakantiewerking en is het aanspreekpunt voor praktische, up-to-date informatie. 

Vanuit onze visie van vrijheid en verantwoordelijkheid pleiten we als Open Vld vinden we dat onze gemeente meer moet doen voor onze jongeren: hen meer vrijheid geven, hen meer kansen tot ontwikkeling geven.