Tim Herzeel kondigt nieuwe beweging aan tijdens Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 13 januari kon Open Vld Affligem bijna 200 vrienden, sympathisanten en militanten welkom heten op de nieuwjaarsreceptie. Aangemoedigd door onze gastspreker, Kamerlid Egbert Lachaert, lanceerde fractieleider Tim Herzeel de campagne richting gemeenteraadsverkiezingen. Met een ambitieus programma zal Open2040 op 14 oktober naar de kiezer stappen. Open2040 is een open beweging, samengesteld uit ervaren Open Vld’ers, gedreven nieuwkomers en geëngageerde onafhankelijken.

Met 2040 wordt de lange termijnvisie onderstreept. Wie iets fundamenteels wil veranderen in onze gemeente – zowel op het vlak van mobiliteit, bestuur als veiligheid – moet langer denken dan enkel maar de duur van één of twee legislaturen. Ontdek de beweging, het programma en de kandidaten op open2040.be!