Meer inspraak van alle belanghebbenden voor verkeersveilige scholen

Verkeerssituatie aan De Klimming (Essene)

Verkeerssituatie aan De Klimming (Essene)

Enkele weken geleden werd een zesjarig jongetje in de buurt van Brugge het zoveelste slachtoffer van een dodelijk verkeersongeluk nabij een school. Dit fataal ongeval kon vermeden worden door het inzetten van gemandateerde opzichters of andere preventieve maatregelen. Elke schoolomgeving heeft zijn eigen specifieke kenmerken en noden om de verkeersveilgheid te kunnen garanderen. Ook in Affligem!
 
We stellen, vanuit Open Vld Affligem, daarom voor om voor elke school speciale werkgroepen samen te stellen met daarin verkeersdeskundigen, aangevuld met ouders en politie. Deze werkgroepen kunnen in onderling overleg een objectieve analyse maken van de feitenlijke situatie, zoeken naar oplossingen, aanpassingen helpen realiseren en vervolgens de ingevoerde verbeterpunten evalueren.
 
Op die manier kan een individueel plan per school opgesteld worden op maat van de omgeving. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat het aangewezen is om zwaar verkeer te verbieden of opzichters in te zetten aan het begin en einde van de schooluren.
 
Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 14 maart werd door de Open Vld-fractie een vraag gesteld om deze vorm van burgerinspraak mogelijk te maken en deze werkgroepen samen te stellen.