Wat is de visie op onderwijs van deze meerderheid?

Affligem telt vijf basisscholen: drie vrije scholen en twee vestigingen van het Gemeenschapsonderwijs. De gemeente heeft daarom geen zeggenschap over de schoolbesturen. Wel kan het Affligems bestuur zich inzetten om de scholen alle kansen te geven. Op dat vlak ontbreekt het deze bestuursploeg aan visie.

 

Toch zijn de uitdagingen groot: door de bevolkingsgroei zijn er meer plaatsen in de scholen nodig.

 

De gemeente kan hierin een bijdrage leveren. In samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport kunnen naschoolse evenementen op de gemeentelijke sportinfrastructuur veel beter worden uitgebouwd. De schoolomgeving moet veiliger en waar nodig aangepast. Er moet worden ingezet op samenwerking met de kunstacademies en de lokale cultuur. Zo zorgen we allemaal samen voor een veilig en dynamisch onderwijs in onze gemeente.