Tim Herzeel als lijsttrekker bekend gemaakt tijdens nieuwjaarsreceptie

Naar jaarlijkse gewoonte lokte onze nieuwjaarsreceptie op 21 januari een heleboel volk naar 't Brouwershof. Tijdens een hapje en een drankje kregen het bestuur en de mandatarissen de kans om alle bezoekers te begroeten alvorens over te gaan tot de speeches. 
 
Voorzitter Guy De Vis stak van wal door uitgebreid zijn ploeg voor het werk van de afgelopen jaren te bedanken. Hij prees ook de positieve dynamiek die hierdoor ontstond. De vele inspanningen van de ploeg worden duidelijk ook gesmaakt door de talrijk aanwezige leden. 
 
Vervolgens was nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten aan de beurt. Zij haalde tijdens haar toespraak de 3 V's aan: vrijheid, veiligheid en vooruitgang. Zij was heel fier om, als primeur, Tim Herzeel als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan te kondigen.
 
Tim Herzeel sprak als derde het publiek toe, aanvaardde de opdracht als lijsttrekker en bedankte voor het vertrouwen. Hij heeft er zin in en zet alles op alles om de liberale partij opnieuw deel te laten uitmaken van de meerderheid. Hij kan hiervoor duidelijk op de steun van zijn echtgenote en kinderen rekenen, die tevens aanwezig waren.
 
Tot slot mocht generatiegenoot Philippe De Backer afronden door de verwezenlijkingen van de huidige regeringen nog eens extra in het licht te zetten. De economie trekt aan, er staat meer netto op uw loonbriefje en er zijn meer jobs!
 
 
Je kan enkele persberichten over de bekendmaking vinden bij de volgende media:
 
We hopen jullie ook te mogen verwelkomen op onze volgende activiteit, nl. het ontbijtbuffet in Essene. Kaarten zijn verkrijgbaar via ontbijt@openvldaffligem.be.