Geld voor cultuur, geen Geld voor veiligheid

Op de gemeenteraadszitting van 13 december pleitte Open Vld Affligem voor aanzienlijke veiligheidsinvesteringen.
Als we zien dat de meerderheid CD&V-NVA bijna 1,6 miljoen euro extra vindt voor de renovatie van de cultuurzaal, dan zou er ook ruimte moeten worden gemaakt voor een zelfde investering in veiligheid.
 
De vraag bij onze inwoners voor meer investeringen in verkeersveiligheid, inbraakpreventie en veilige mobiliteit in sommige straten is groter dan deze voor de renovatie van de cultuurzaal. Waardoor er nogmaals miljoenen vloeien naar de Bellekoutersite die elders konden geïnvesteerd worden.
 
Als constructieve oppositiepartij willen we vooral aantonen dat de gemeentelijke fondsen ook voor meer prioritaire zaken kunnen worden aangewend.
 
Wij pleiten als partij voor een actualisatie en verdieping van het mobiliteitsplan. Eenmaal dat er is, moet er ingezet worden op het verkeersveiliger maken van onze straten. Bovendien moet er ook werk worden gemaakt van extra publieke parkeerruimtes, zodat er op onze straten meer ruimte komt voor de zwakke weggebruikers.
 
Hiernaast willen wij ook dat er eindelijk werk zou gemaakt worden van camera’s met automatische nummerplaaterkenning.  Onze gemeente is door de invalswegen E40, N9 en N208 bijzonder makkelijk bereikbaar voor het fenomeen van rondtrekkende dievenbendes. Het plaatsen van deze ANPR-camera’s heeft een bijzonder ontradend effect hiervoor. Trouwens zou onze gemeente ook kunnen samenwerken met Aalst die hier reeds investeringen heeft in gedaan.