Open Vld pleit voor referendum over invoering zone 30

Open Vld gaat het voorstel van de burgemeester De Donder om de dorpskernen van Essene en Teralfene zone 30 te maken, amenderen met de vraag tot een bindend referendum hierover.
 
Aangezien de invoering van de zones 30 een persoonlijk initiatief is van de burgemeester, dat niet gebaseerd is op verkeersmetingen of statistieken over ongevallen. Noch dat er enige studie is gebeurd over de mobiliteit en de impact van deze maatregelen, is er voor ons maar een legitieme reden waarom deze zones 30 er mogen komen: de beslissing van onze inwoners.
 
Open Vld is geen uitgesproken tegenstander van deze zones 30 maar als er geen objectieve statische gegevens zijn waarom we deze zouden invoeren, dan is voor ons een democratisch draagvlak het allerbelangrijkste! 
 
Onze inwoners verdienen deze inspraak. Als voorstanders van een meer directe democratie, we leven nu eenmaal in een communicatieve democratie door Facebook en andere media, is voor ons hier het referendum de enige manier om tot een door de inwoners gedragen en nageleefd beleid te komen.
 
Is er tijdens deze volksraadpleging een meerderheid voor de invoering dan kunnen ze er voor ons komen, anders niet.
 
Wij gaan ook absoluut neutraal luisteren naar de bevolking tijdens het referendum,  wij gaan niet polemiseren.