Reactie van Tim Herzeel Gemeenteraad 14 juni 2016

Open Vld Affligem pleitte, bij monde van fractieleider Tim Herzeel, zonet tijdens de gemeenteraad voor een uitbreiding van de zone 30 in het centrum van Essene tot aan de kruising Ternatsestraat-Lombeekstraat. De burgemeester is dit idee genegen en zal hiervoor tegen de volgende gemeenteraad (in september) een voorstel tot stemming voorbereiden. Het voetpad zal op het smalste deel ook verbreed worden. 
Dit voorstel achten we nodig om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te garanderen en de toegang tot de verschillende handelszaken te verbeteren.