Eindelijk ondersteuning voor BINs

Reeds tot vervelens toe heeft Open Vld Affligem op de gemeenteraad de vraag gesteld om vanuit de gemeente een financiële ondersteuning te bieden aan de verschillende BuurtInformatieNetwerken (BIN) in onze gemeente. Tot op heden werden de operationele kosten voor BIN Essene, BIN Teralfene en BIN Blakmeers gedragen door de organisatoren van elk initiatief of de aangesloten leden. We zien echter in veel andere gemeenten dat leden gratis kunnen aansluiten en Open Vld Affligem heeft hier ook steeds voor geijverd. Veiligheid moet tenslotte gratis zijn en blijven EN eenieder die dat wil, moet zich kostenloos kunnen aansluiten bij het BIN waar hij men woonachtig is of werkt.
 
We zijn dan ook zeer verheugd met de - weliswaar late - reactie van de meerderheid, nl. in de vorm van een subsidiereglement. Voortaan zal er door de gemeente een jaarlijkse bijdrage van 6€ per aangesloten lid betaald worden waarmee de operationele kosten voor het versturen van SMS-berichten kunnen gedekt worden. De huidige BINs zullen ook uitbreiden over het hele grondgebied van Affligem zodat iedere inwoner zich kan aansluiten indien gewenst. 
 

Open Vld Affligem denkt ook aan de handelaren

Tijdens de gemeenteraad hebben we ook voorgesteld om voor de hele gemeente ook een BIN-Z (BIN voor Zelfstandigen) op te richten. Niet alleen inwoners, maar ook handelaars hebben immers voordelen bij een soortgelijke groepering en manier van informatie uitwisslen. Bij incidenten met dringend karakter zoals bijvoorbeeld een overval of (een poging tot) betalen met vals geld, zouden de aangesloten handelaars binnen enkele minuten een SMS-bericht ontvangen. Op die manier weten zij wanneer waakzaamheid geboden is. Naast deze directe vorm van communicatie zouden de aangesloten handelaars geregeld preventieve tips en feedback krijgen over de werking van het BIN-Z. Benieuwd op welke manier de meerderheid op deze vraag zal reageren. Wie weet probeert de meerderheid binnenkort ook deze pluim op zijn hoed te steken. Wij zijn in ieder geval blij dat er geluisterd wordt naar onze vragen en dat er uiteindelijk een oplossing uit de bus komt.
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd....