Affligem verdient meer dan ‘kermissen en kippen’

Fractieleider Tim Herzeel

Statistieken zijn zoals bikini’s, vaak tonen ze veel behalve het belangrijkste.

Ook bij Open Vld Affligem keken we uit naar de resultaten van de peiling van Het Nieuwsblad waarbij gepolst werd naar de tevredenheid over het beleid in elke Vlaams gemeente. In het bijzonder dan wat dit oplevert voor Affligem. Walter Swaenepoel stelt enkele vragen aan fractieleider Tim Herzeel in dit korte interview.
 
Walter: Wat is het eerste dat jou opvalt als je deze peiling bekijkt?
Tim: “Als ik de resultaten bekijk van het onderzoek gevoerd door Het Nieuwsblad, moet ik vooral vaststellen dat de huidige meerderheid goed scoort op de zachte departementen.  ‘Brood en Spelen’ kenden de Romeinen al, in Affligem zijn dat dan ‘kermissen en kippen’.”
 
Walter: Op welke vlakken denk je dat er meer zou moeten ingezet worden?
Tim: “De thema’s waarop de meerderheid slechter scoort, komen sowieso beperkt voor in het onderzoek. Toch kan ik desalniettemin vaststellen dat onze bevolking toch een strengere aanpak wenst van de criminaliteit in onze gemeente.De plaatsing van veiligheidscamera’s (ANPR) – waar onze burgemeester tegenstander van is – lijkt toch wel de wens van onze bevolking. Als dit in een stad zoals Aalst wel werkt, waarom zou dit dan bij ons niet werken.”
 
Walter: Dat is het aspect veiligheid. Ik veronderstel dat je ook nog ruimer wil gaan dat?
Tim: “Ja inderdaad. Ten tweede kan ik ook vaststellen dat wat het woonbeleid betreft 2/3de  van onze inwoners vindt dat er meer kan gedaan worden voor de creatie van betaalbare woningen. Ook hier moeten we vaststellen dat ook in deze legislatuur de teller voor de creatie van sociale woningbouw of kavels op 0 blijft staan. Je kan veel inspanningen leveren om het lokale samenleven en verenigingsleven te bevorderen, maar als je voor onze jeugd ook niet de mogelijkheid creëert om te blijven wonen in eigen gemeente, dan mis je wel de toekomst voor vele van die lokale verenigingen. Persoonlijk kan ik alleen vaststellen dat er een grote uitstroom van de lokale jeugd naar gemeenten zoals Erembodegem, Haaltert en Aalst blijft bestaan.
Meer blijf ik er zelf ook van overtuigd dat statistieken zoals bikini’s zijn, vaak tonen ze veel behalve het belangrijkste. De vragen bepalen vaak reeds het antwoord en men moet in de vragen vaak zo algemeen gaan dat een genuanceerd antwoord moeilijk is.”
 
Walter: Wat zijn de gevolgen van de verminderde aandacht voor de mobiliteitsproblemen waarmee onze gemeente te kampen heeft?
Tim: “Concreet zie ik nergens de problematiek van de mobiliteit in onze gemeente aan bod komen. Dit is in onze gemeente een groot probleem, gezien de ligging van Affligem en de aanwezigheid van het op- en afrittencomplex van de E40.
Wij hebben dus dagelijks een enorme verkeersstroom te verwerken. Bepaalde druk-bewoonde straten in onze gemeente zijn dan bovendien ook de verkeersassen waar dit doorgaand verkeer moet doorgeleid worden. Vandaag blinkt de huidige meerderheid uit door het niet aanpakken van deze problematiek.
 
Walter: Merk je hier concrete gevolgen van?
Tim: “Voor de toekomst en de leefbaarheid in bepaalde straten is dit nefast. Kijk maar naar de vele te koop aangeboden huizen in de Ternatsestraat.”
 
Walter: Mag ik die lijn even doortrekken? Zou je dus kunnen zeggen dat als men morgen een enquête over de mobiliteit in het bijzonder zou houden, dat de uitslag dan wel eens een totaal andere richting zou kunnen uitdraaien?
Tim: “Correct! Wij zullen dan ook vanuit de oppositie blijven hameren op het feit dat ook deze problematieken dienen aangepakt te worden.”
 
Walter: Tot slot. Welke conclusie trek je nog uit de peiling?
Tim: “Hieruit blijkt dat nog steeds 20% van de bevolking ofwel een andere keuze maakt dan in 2012 of  nog niet weet voor welke partij zij gaan stemmen. Dit is natuurlijk als oppositiepartij een dankbaar gegeven en een lichtpunt naar 2018.”