De uitvaart van het Hekelgems uitvaartpaviljoen

Fractieleider Tim Herzeel voor het bouwvallige uitvaartpaviljoen

Fractieleider Tim Herzeel voor het bouwvallige uitvaartpaviljoen

146.729,69 euro aan bouwkosten en 14.563,10 euro aan procedurekosten, heeft het uitvaartpaviljoen op het kerkhof van Hekelgem onze gemeente reeds gekost. Bovendien loopt er nog een procedure met de aannemer, waarbij deze laatste nog bijkomende schadevergoedingen en een onbetaalde vorderingsstaat vordert samen 31.644,86 euro.
 
En wat heeft onze gemeente hiervoor gekregen, een onbruikbaar uitvaartpaviljoen. Momenteel is het door nadarhekken afgesloten voor het publiek zodat er geen gevaar is voor de bezoekers van het kerkhof. Vorige jaar zijn er reeds panelen van de dakafwerking losgekomen.
 
Maar dit verhaal is nog niet ten einde, het college van Burgemeester en Schepenen heeft opnieuw een architect-ingenieur aangesteld om na te kijken of het uitvaartpaviljoen wel ooit kan gebruikt worden. En welke aanpassingswerken mogelijk zijn, waardoor het vooralsnog bruikbaar zou zijn. 
 
Als je ter plaatse gaat kijken dan zie je dat het dak rust op de muur met behulp van een auto-kruk!!! Het lijkt alsof de ganse constructie aan het verzakken is. Volgens een aannemer die op het kerkhof werken aan het uitvoeren was “omdat men heeft gebouwd boven ontgraven rustplaatsen en waar men gewoon grond aanvoerde. In de praktijk zou men aangevoerde grond meerdere maanden moeten laten rusten om een vaste ondergrond te krijgen.”
 
Verschillende platen van de afwerking van het dak zijn reeds naar beneden gevallen.
 
Kostprijs voor de aanpassing wordt geraamd op nog eens 79.618 euro.
 
Open Vld vindt dan ook dat de meerderheid hier duidelijk is tekort gekomen. Vele jonge Affligemnaren zouden graag over een bouwbudget beschikken van 272.555,65 euro. Dit bedrag uitgegeven enkel voor een Uitvaartpaviljoen is werkelijk ongehoord!
 
Er is door het College veel te laat ingegrepen: dit is werkelijk het geld buitengooien en bovendien nog niet eens een meerwaarde creëren voor onze gemeenschap. We kunnen bij zoveel “gebrek aan goed bestuur” alleen maar blij zijn dat het nieuwe rustoord wordt gebouwd door een private partner.