Valse start voor ILvA-beleid

Elke inwoner of bezoeker van Affligem heeft het gemerkt. De laatste twee weken van 2013 doken er her en der vuilniszakken op in het straatbeeld. Met de overschakeling naar het nieuwe afvalbeleid (i.s.m. de intercommunale ILvA) en de bijhorende overdracht van het personeel, besliste het schepencollege om de kalender voor de ophaling aan te passen. De communicatie was echter ondermaats en al snel werden de sociale media overspoeld met vragen. De bevoegde schepen zag zijn fout in en besloot bijkomende ophaalrondes in te lassen. Op de voorlaatste dag van 2013 waren de straten dan ook grotendeels afvalvrij.
 
Over de hele overschakeling is al veel gezegd en geschreven. Het is voor iedereen duidelijk dat de beslissingen niet doordacht genomen zijn en dat de communicatie mank liep. We betreuren de beslissing van de gemeente en hebben erop aangedrongen om de spaarzame en milieubewuste inwoners te compenseren voor de overblijvende stickers en zakken. Onze verzoeken
bleven onbeantwoord. In veel gemeentes is reeds jaren geleden gestart met tweewekelijkse ophalingen van het restafval. Daar komt men nu vaak op terug om praktische redenen. Daarom wordt er tijdens de zomermaanden gekozen voor wekelijkse ophaling.
 
Tot slot nog dit. Aangezien de inwoners van Affligem 50 euro huisvuilbelasting betalen zonder dat ook maar één zak huisvuil werd buitengezet, betaalt de niet-vervuiler voortaan dus ook. Open Vld keurt deze indirecte belastingverhoging af. Voor een gemiddeld gezin betekent het nieuwe afvalbeleid een fikse verhoging voor minder dienstverlening.