Meer veiligheid in onze gemeente

Dat zeer veel steden en gemeenten het vandaag de dag financieel moeilijk hebben, is geen geheim. Maar ook de politiezones
ontsnappen niet aan deze trend. Bij de politie is de personeelskosten immers de belangrijkste kost en dit weegt dan ook het zwaarst door op het budget. Om deze kosten te drukken, gaat de politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) nauwer samenwerken met AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel). De personeelskosten nemen af door het samenvoegen van bepaalde administratieve diensten. Dit heeft echter negatieve gevolgen voor de aanwezigheid van de politie op het terrein.
 
Open Vld zal dit dan ook zeer nauwlettend in de gaten houden. Temeer omdat onze gemeente recent geconfronteerd werd met een
onrustwekkende golf van inbraken. Dit is een alarmerende evolutie en moet van dichtbij worden opgevolgd. We zijn alvast verheugd dat de meerderheid gevolg geeft aan één van onze verkiezingsvoorstellen: het opstarten van buurtinformatienetwerken (BIN). Dit netwerk zorgt voor een betere informatie-uitwisseling tussen burgers en politie. De politie verspreidt preventieve tips en informatie naar de burgers en zij kunnen op hun beurt info doorspelen aan de politie wanneer ze verdachte zaken opmerken.
 
We roepen het gemeentebestuur alvast op om de nieuwe buurtinformatienetwerken zo snel mogelijk te evalueren en daarna verder uit te breiden in de politiezone, uiteraard eerst en vooral in onze gemeente.