Kroniek van de aangekondigde werken

Meer dan vier jaar geleden werden de bewoners van de Dokkenstraat door de toenmalige meerderheid op de hoogte gebracht van het feit dat de straat heraangelegd zou worden. Goed nieuws uiteraard want er zou eindelijk een gescheiden rioleringsnetwerk komen. Nu blijkt echter dat de werken niet uitgevoerd worden, het geld zou immers op zijn... De inwoners van de Essense Dokkenstraat blijven in de kou staan. Onbegrijpelijk en betreurenswaardig...
 
Tijdens de commissie Openbare Werken van december 2013 bleek dat de Dokkenstraat niet meer opgenomen is in het meerjarenplan. Reden: geen budget. De oppositie kon dit niet aanvaarden en diende een amendement in. Hierdoor kon CD&V de Dokkenstraat alsnog opnemen in het meerjarenplan en haar engagement nakomen. Maar de meerderheid stemde het amendement weg. Open Vld betreurt deze houding en heeft geen begrip voor de houding van de CD&V-raadsleden. Een woord is een woord, zeker gezien het vergevorderde stadium van het project.