Geld voor de Dokkenstraat

Op de gemeenteraad van maart kaartte Open Vld nogmaals de problematiek van de geschrapte investeringen in het gemeentelijk budget aan. Meer in het bijzonder gaat het over de heraanleg en rioleringswerken in de Dokkenstraat. De bewoners wachten immers al meer dan vier jaar op de beloofde werken. Die werden door de meerderheid geschrapt omdat er geen geld meer zou zijn.
 
Nu is echter gebleken dat er in het budget verkeerdelijk nog kredieten werden ingeschreven die reeds terugbetaald zijn en dat wij bovendien nog ruimte hebben voor gesubsidieerde rioleringswerken. Daarom drong onze fractie erop aan dat de heraanleg van de Dokkenstraat alsnog zou worden opgenomen bij de komende budgetwijziging.
 
De schepen van Financiën weigerde evenwel ter zitting mee te delen hoeveel budgettaire marge er vrij is gekomen om bijkomende investeringen te doen. Heeft de meerderheid hier een verborgen agenda? Het ziet er in elk geval naar uit dat de bewoners van de Dokkenstraat nog maar eens in de kou blijven staan...